İnsan Kaynakları Eğitimi
İK Yöneticisi Şirin Yurtsever
sirinyurtsever@gmail.com


sanal reklamcı

şirin yurtsever

EĞİTİM KONULARI

1.BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

İKY KAVRAMI VE AMACI
İKY TANIMI VE ÖNEMİ
İKY’Yİ OLUŞTURAN İŞLEVLER
İKY’DE SORUMLULUK
İKY’Yİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

2.BÖLÜM: İŞ ANALİZİ

İŞ ANALİZİ GELİŞİMİ, AMAÇLARI
İŞ ANALİZİ BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
İŞ TANIMLARI VE İŞ GEREKLERİ
İŞ ANALİZİ PROGRAMLARININ YÜRÜTÜLMESNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
YETKİNLİKLERE DAYALI İŞ ANALİZİ
İŞ GÜCÜNDE ESNEKLİK

3.BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE İŞ GÖREN SEÇİMİ

İŞ GÖREN TEMİN, SEÇİM VE KADROLAMA SÜRECİ
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
ADAY ARAŞTIRMA VE BULMA
İŞ GÖREN SEÇİMİ

4.BÖLÜM: EĞİTİM-GELİŞİM VE KARİYER YÖNETİMİ

EĞİTİMİN TANIMI VE ÖNEMİ
EĞİTİMDE ÖĞRENMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ
İNSAN KAYNAKLARINDA EĞİTİM
EĞİTİMİN AMAÇLARI
EĞİTİMDE İZLENEN İLKELER
EĞİTİM POLİTİKALARI
EĞİTİM PLANLAMASI
EĞİTİM YÖNTEMLERİ
KARİYER YÖNETİMİ TEMEL KAVRAMLAR
BİREYSEL YAŞAM VE KARİYER EVRELERİ
KARİYER GELİŞTİRME SİSTEMİ
YENİ KARİYER YAKLAŞIMLARI
KARİYERE İLİŞKİN GÜNCEL
SORUNLAR

5.BÖLÜM: PERFORMANS DEĞERLENDİRME

PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS YÖNETİMİ
PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN TEMEL UNSURLARI
PERFORMANS YÖNETİMİNİN AMAÇLARI
PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN YARARLARI
PERFORMANS YÖNETİMİ SÜRECİNİN EVRELERİ VE BAŞLICA BOYUTLARI
DEĞERLENDİRMEYİ KİM YA DA KİMLER YAPAR?
360 DERECE GERİ BESLEME YAKLAŞIMI
DEĞERLENDİRME HATALARI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
BİREYSEL PERFORMANS STANDARTLARINA DAYALI YAKLAŞIM
YETKİNLİKLERE DAYALI İKY VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE YETKİNLİKLERDEN YARARLANMA
PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE GÜNCEL KONULAR VE GELİŞMELER

6.BÖLÜM: İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ

İŞ DEĞERLEME TANIM VE TEMEL KAVRAMLAR
İŞ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
DEĞERLEME AŞAMASI
İŞ DEĞERLEMENİN DAVRANIŞSAL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ENDÜSTRİ DÜZEYİNDE İŞ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
ÜCRETİN TANIMI, BİLEŞENLERİ VE ÖNEMİ
ÜCRET YÖNETİMİ, SİSTEM VE SÜREÇ
İŞLETME ÜCRET POLİTİKALARI
İŞLETME ÜCRET YAPISININ OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI
ÜCRET SİSTEMLERİ

7.BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER VE İKY
İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI VE İŞ SÖZLEŞMESİ
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

8.BÖLÜM: BORDROLAMA

NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ, ÜCRETİ VE HESAPLAMASI
HAFTA TATİLİ MESAİ, YILLIK İZİN, FAZLA MESAİ, RESMİ TATİL MESAİSİ ÜCRETİ VE HESAPLAMASI
BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMASI
KIDEM-İHBAR TAZMİNAT HESAPLAMASI
YILLIK İZİN ÜCRETİ HESAPLAMASI

Eğitmen : Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunu

Şirin Yurtsever

sirinyurtsever@gmail.comsanal reklamcı